Головна Державні закупівлі Новини

Нормативно - правова база

 Закони України:

1.    Закон України «Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

2.    Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VIIhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/page

3.    Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 4 жовтня 2014 року № 1699-VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

Акти Президента України:

1.    Указ Президент України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, повязаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 25.01.2012 № 33/2012   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/33/2012

2.    Указ Президент України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21.10.2011 № 1001/2011 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011

3.    Указ Президент України «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки" від 23.04.2013 № 229/2013 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229/2013

4.    Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

 Акти Кабінету Міністрів України:

1.      Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” від 18.07.2012 № 514-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-2012-%D1%80

2.      Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF

3.      Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування які звільнені»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1072-2011-%D0%BF

4.      Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Про питання запобігання та виявлення корупції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/706-2013-%D0%BF


Підзаконні номативно правові акти:

1.      Наказ Мін’юст України «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи» від 24.04.2017 № 1395/5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v1395323-17

Наказ Мін’юст Укараїни «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»    https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0028-12